27122 VJ Dau

11
27122 VJ Dau

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
97
Hastighet
108
Lynne
101
Fruktbarhet døtre
119
Bein
99
Jur
102
Kroppsdybde
113
Grunn
Dyp
Krysshøyde
102
Lav
Høy
Kryssretning
128
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
97
Kalvingsvansker far til ku
123
Dødfødsler far til kalv
93
Dødfødsler far til ku
126
Andre sykdommer
106
Klauvhelse
109