27151 VJ Dandi

18
27151 VJ Dandi

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
113
Hastighet
96
Lynne
107
Fruktbarhet døtre
105
Bein
106
Jur
112
Kroppsdybde
113
Grunn
Dyp
Krysshøyde
116
Lav
Høy
Kryssretning
116
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
94
Kalvingsvansker far til ku
110
Dødfødsler far til kalv
105
Dødfødsler far til ku
113
Andre sykdommer
101
Klauvhelse
101