27104 VJ Buffo

-7
27104 VJ Buffo

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
97
Hastighet
87
Lynne
79
Fruktbarhet døtre
100
Bein
108
Jur
83
Kroppsdybde
115
Grunn
Dyp
Krysshøyde
93
Lav
Høy
Kryssretning
100
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
106
Kalvingsvansker far til ku
84
Dødfødsler far til kalv
118
Dødfødsler far til ku
95
Andre sykdommer
88
Klauvhelse
110