27034 DJ Zorba

-10
27034 DJ Zorba

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
84
Hastighet
88
Lynne
117
Fruktbarhet døtre
106
Bein
102
Jur
96
Kroppsdybde
116
Grunn
Dyp
Krysshøyde
78
Lav
Høy
Kryssretning
83
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
110
Kalvingsvansker far til ku
89
Dødfødsler far til kalv
110
Dødfødsler far til ku
91
Andre sykdommer
91
Klauvhelse
127