27014 DJ Lirsk

Importert Bruksokse / Jersey

-15
Last ned PDF
27014 DJ Lirsk

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
92
Hastighet
102
Lynne
94
Fruktbarhet døtre
96
Bein
103
Jur
97
Kroppsdybde
111
Grunn
Dyp
Krysshøyde
104
Lav
Høy
Kryssretning
115
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
97
Kalvingsvansker far til ku
91
Dødfødsler far til kalv
98
Dødfødsler far til ku
82
Andre sykdommer
96
Klauvhelse
100