27036 DJ Jante

-8
27036 DJ Jante

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
96
Hastighet
81
Lynne
103
Fruktbarhet døtre
111
Bein
96
Jur
85
Kroppsdybde
117
Grunn
Dyp
Krysshøyde
111
Lav
Høy
Kryssretning
90
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
102
Kalvingsvansker far til ku
111
Dødfødsler far til kalv
112
Dødfødsler far til ku
107
Andre sykdommer
82
Klauvhelse
73