27043 DJ Broiler

-14
27043 DJ Broiler

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
88
Hastighet
98
Lynne
100
Fruktbarhet døtre
101
Bein
95
Jur
106
Kroppsdybde
101
Grunn
Dyp
Krysshøyde
97
Lav
Høy
Kryssretning
102
Vipp
Hellende
Kalvingsvansker far til kalv
103
Kalvingsvansker far til ku
77
Dødfødsler far til kalv
94
Dødfødsler far til ku
69
Andre sykdommer
101
Klauvhelse
128