30253 VH Sylvest

17
30253 VH Sylvest

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
103
Hastighet
75
Lynne
120
Fruktbarhet døtre
116
Andre sykdommer
112
Bein
111
Klauvhelse
119
Jur
112
Dødfødsler far til ku
100
Dødfødsler far til kalv
105
Kalvingsvansker far til ku
111
Kalvingsvansker far til kalv
104
Kryssretning
106
Vipp
Hellende
Krysshøyde
114
Lav
Høy
Kroppsdybde
103
Grunn
Dyp