30264 VH Snake

17
30264 VH Snake

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
111
Hastighet
96
Lynne
96
Fruktbarhet døtre
97
Andre sykdommer
99
Bein
110
Klauvhelse
114
Jur
114
Dødfødsler far til ku
104
Dødfødsler far til kalv
101
Kalvingsvansker far til ku
103
Kalvingsvansker far til kalv
100
Kryssretning
86
Vipp
Hellende
Krysshøyde
117
Lav
Høy
Kroppsdybde
104
Grunn
Dyp