30176 VH Sherman

6
Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
101
Hastighet
100
Lynne
102
Fruktbarhet døtre
105
Andre sykdommer
100
Bein
99
Klauvhelse
98
Jur
99
Dødfødsler far til ku
102
Dødfødsler far til kalv
101
Kalvingsvansker far til ku
108
Kalvingsvansker far til kalv
110
Kryssretning
95
Vipp
Hellende
Krysshøyde
87
Lav
Høy
Kroppsdybde
84
Grunn
Dyp