30290 VH Sector

24
Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
116
Hastighet
86
Lynne
102
Fruktbarhet døtre
110
Andre sykdommer
110
Bein
103
Klauvhelse
103
Jur
104
Dødfødsler far til ku
93
Dødfødsler far til kalv
95
Kalvingsvansker far til ku
99
Kalvingsvansker far til kalv
101
Kryssretning
97
Vipp
Hellende
Krysshøyde
110
Lav
Høy
Kroppsdybde
113
Grunn
Dyp