30290 VH Sector

Importert Bruksokse / Holstein

12
Last ned PDF
30290 VH Sector

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
101
Hastighet
74
Lynne
98
Fruktbarhet døtre
119
Andre sykdommer
116
Bein
109
Klauvhelse
107
Jur
107
Dødfødsler far til ku
111
Dødfødsler far til kalv
95
Kalvingsvansker far til ku
106
Kalvingsvansker far til kalv
101
Kryssretning
100
Vipp
Hellende
Krysshøyde
106
Lav
Høy
Kroppsdybde
111
Grunn
Dyp