30265 VH Roxy

16
30265 VH Roxy

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
114
Hastighet
110
Lynne
91
Fruktbarhet døtre
101
Andre sykdommer
106
Bein
96
Klauvhelse
93
Jur
93
Dødfødsler far til ku
108
Dødfødsler far til kalv
94
Kalvingsvansker far til ku
108
Kalvingsvansker far til kalv
91
Kryssretning
101
Vipp
Hellende
Krysshøyde
92
Lav
Høy
Kroppsdybde
113
Grunn
Dyp