30121 VH Reynold

5
30121 VH Reynold

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
104
Hastighet
106
Lynne
103
Fruktbarhet døtre
104
Andre sykdommer
101
Bein
95
Klauvhelse
114
Jur
94
Dødfødsler far til ku
104
Dødfødsler far til kalv
102
Kalvingsvansker far til ku
103
Kalvingsvansker far til kalv
103
Kryssretning
97
Vipp
Hellende
Krysshøyde
103
Lav
Høy
Kroppsdybde
97
Grunn
Dyp