30078 VH Ras

-13
30078 VH Ras

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
92
Hastighet
97
Lynne
98
Fruktbarhet døtre
98
Andre sykdommer
99
Bein
98
Klauvhelse
96
Jur
90
Dødfødsler far til ku
95
Dødfødsler far til kalv
107
Kalvingsvansker far til ku
100
Kalvingsvansker far til kalv
105
Kryssretning
109
Vipp
Hellende
Krysshøyde
107
Lav
Høy
Kroppsdybde
98
Grunn
Dyp