30272 VH Ramsey

Importert Bruksokse / Holstein

19
Last ned PDF
30272 VH Ramsey

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
107
Hastighet
88
Lynne
115
Fruktbarhet døtre
113
Andre sykdommer
115
Bein
111
Klauvhelse
111
Jur
99
Dødfødsler far til ku
97
Dødfødsler far til kalv
103
Kalvingsvansker far til ku
100
Kalvingsvansker far til kalv
106
Kryssretning
97
Vipp
Hellende
Krysshøyde
94
Lav
Høy
Kroppsdybde
109
Grunn
Dyp