30272 VH Ramsey

22
Download PDF
30272 VH Ramsey

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
111
Hastighet
90
Lynne
109
Fruktbarhet døtre
111
Andre sykdommer
111
Bein
108
Klauvhelse
111
Jur
100
Dødfødsler far til ku
103
Dødfødsler far til kalv
104
Kalvingsvansker far til ku
99
Kalvingsvansker far til kalv
108
Kryssretning
107
Vipp
Hellende
Krysshøyde
100
Lav
Høy
Kroppsdybde
107
Grunn
Dyp