30172 VH Radium

13
30172 VH Radium

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
107
Hastighet
108
Lynne
92
Fruktbarhet døtre
101
Andre sykdommer
103
Bein
101
Klauvhelse
119
Jur
100
Dødfødsler far til ku
110
Dødfødsler far til kalv
102
Kalvingsvansker far til ku
108
Kalvingsvansker far til kalv
111
Kryssretning
97
Vipp
Hellende
Krysshøyde
111
Lav
Høy
Kroppsdybde
100
Grunn
Dyp