30148 VH Pontos

6
30148 VH Pontos

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
104
Hastighet
100
Lynne
104
Fruktbarhet døtre
106
Andre sykdommer
104
Bein
98
Klauvhelse
106
Jur
93
Dødfødsler far til ku
88
Dødfødsler far til kalv
106
Kalvingsvansker far til ku
95
Kalvingsvansker far til kalv
113
Kryssretning
105
Vipp
Hellende
Krysshøyde
91
Lav
Høy
Kroppsdybde
98
Grunn
Dyp