30284 VH Nimrod

24
30284 VH Nimrod

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
113
Hastighet
113
Lynne
100
Fruktbarhet døtre
106
Andre sykdommer
105
Bein
103
Klauvhelse
108
Jur
119
Dødfødsler far til ku
108
Dødfødsler far til kalv
108
Kalvingsvansker far til ku
106
Kalvingsvansker far til kalv
106
Kryssretning
97
Vipp
Hellende
Krysshøyde
109
Lav
Høy
Kroppsdybde
98
Grunn
Dyp