30242 VH Nerd RC

24
30242 VH Nerd RC

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
121
Hastighet
105
Lynne
99
Fruktbarhet døtre
106
Andre sykdommer
106
Bein
115
Klauvhelse
115
Jur
100
Dødfødsler far til ku
108
Dødfødsler far til kalv
96
Kalvingsvansker far til ku
103
Kalvingsvansker far til kalv
108
Kryssretning
87
Vipp
Hellende
Krysshøyde
97
Lav
Høy
Kroppsdybde
89
Grunn
Dyp