1. juni ble det innført lik frist for alle bestillinger i forkant av sædrutene. Fristen er søndagen kl. 24.00, én uke før sædruta starter opp fra depotene. Les mer

30304 VH Mr P Red

Importert Bruksokse / Holstein

18
Last ned PDF
30304 VH Mr P Red

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
111
Hastighet
110
Lynne
89
Fruktbarhet døtre
113
Andre sykdommer
107
Bein
101
Klauvhelse
108
Jur
101
Dødfødsler far til ku
100
Dødfødsler far til kalv
102
Kalvingsvansker far til ku
102
Kalvingsvansker far til kalv
104
Kryssretning
114
Vipp
Hellende
Krysshøyde
107
Lav
Høy
Kroppsdybde
89
Grunn
Dyp