30112 VH Lumb

0
30112 VH Lumb

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
109
Hastighet
111
Lynne
100
Fruktbarhet døtre
99
Andre sykdommer
92
Bein
99
Klauvhelse
81
Jur
96
Dødfødsler far til ku
101
Dødfødsler far til kalv
101
Kalvingsvansker far til ku
103
Kalvingsvansker far til kalv
101
Kryssretning
91
Vipp
Hellende
Krysshøyde
120
Lav
Høy
Kroppsdybde
118
Grunn
Dyp