30251 VH Kilmer

8
Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
102
Hastighet
85
Lynne
88
Fruktbarhet døtre
107
Andre sykdommer
103
Bein
118
Klauvhelse
105
Jur
118
Dødfødsler far til ku
110
Dødfødsler far til kalv
94
Kalvingsvansker far til ku
112
Kalvingsvansker far til kalv
98
Kryssretning
93
Vipp
Hellende
Krysshøyde
114
Lav
Høy
Kroppsdybde
107
Grunn
Dyp