30263 VH Hutney

17
Last ned PDF
30263 VH Hutney

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
103
Hastighet
100
Lynne
108
Fruktbarhet døtre
120
Andre sykdommer
106
Bein
89
Klauvhelse
112
Jur
106
Dødfødsler far til ku
111
Dødfødsler far til kalv
106
Kalvingsvansker far til ku
109
Kalvingsvansker far til kalv
107
Kryssretning
105
Vipp
Hellende
Krysshøyde
101
Lav
Høy
Kroppsdybde
95
Grunn
Dyp