30195 VH Highway

Importert Bruksokse / Holstein

15
Last ned PDF
30195 VH Highway

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
94
Hastighet
96
Lynne
105
Fruktbarhet døtre
128
Andre sykdommer
116
Bein
110
Klauvhelse
107
Jur
114
Dødfødsler far til ku
106
Dødfødsler far til kalv
113
Kalvingsvansker far til ku
105
Kalvingsvansker far til kalv
104
Kryssretning
88
Vipp
Hellende
Krysshøyde
103
Lav
Høy
Kroppsdybde
80
Grunn
Dyp