30098 VH Grafit

5
30098 VH Grafit

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
113
Hastighet
99
Lynne
77
Fruktbarhet døtre
102
Andre sykdommer
91
Bein
104
Klauvhelse
104
Jur
89
Dødfødsler far til ku
98
Dødfødsler far til kalv
100
Kalvingsvansker far til ku
101
Kalvingsvansker far til kalv
105
Kryssretning
104
Vipp
Hellende
Krysshøyde
121
Lav
Høy
Kroppsdybde
110
Grunn
Dyp