30190 VH Gofeet

6
30190 VH Gofeet

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
103
Hastighet
97
Lynne
101
Fruktbarhet døtre
119
Andre sykdommer
105
Bein
109
Klauvhelse
102
Jur
97
Dødfødsler far til ku
93
Dødfødsler far til kalv
108
Kalvingsvansker far til ku
95
Kalvingsvansker far til kalv
111
Kryssretning
109
Vipp
Hellende
Krysshøyde
97
Lav
Høy
Kroppsdybde
96
Grunn
Dyp