30119 VH Gavin

12
30119 VH Gavin

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
116
Hastighet
89
Lynne
84
Fruktbarhet døtre
97
Andre sykdommer
100
Bein
107
Klauvhelse
99
Jur
91
Dødfødsler far til ku
92
Dødfødsler far til kalv
100
Kalvingsvansker far til ku
92
Kalvingsvansker far til kalv
95
Kryssretning
100
Vipp
Hellende
Krysshøyde
91
Lav
Høy
Kroppsdybde
98
Grunn
Dyp