30287 VH Friday

28
30287 VH Friday

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
114
Hastighet
110
Lynne
116
Fruktbarhet døtre
112
Andre sykdommer
118
Bein
110
Klauvhelse
98
Jur
110
Dødfødsler far til ku
106
Dødfødsler far til kalv
96
Kalvingsvansker far til ku
107
Kalvingsvansker far til kalv
100
Kryssretning
102
Vipp
Hellende
Krysshøyde
103
Lav
Høy
Kroppsdybde
105
Grunn
Dyp