30173 VH Faur RC

18
30173 VH Faur RC

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
114
Hastighet
111
Lynne
110
Fruktbarhet døtre
108
Andre sykdommer
98
Bein
99
Klauvhelse
104
Jur
100
Dødfødsler far til ku
96
Dødfødsler far til kalv
106
Kalvingsvansker far til ku
111
Kalvingsvansker far til kalv
109
Kryssretning
96
Vipp
Hellende
Krysshøyde
115
Lav
Høy
Kroppsdybde
110
Grunn
Dyp