30267 VH Don Red

29
30267 VH Don Red

Produkter

Sterke egenskaper

Melk

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
118
Hastighet
85
Lynne
116
Fruktbarhet døtre
117
Andre sykdommer
103
Bein
102
Klauvhelse
109
Jur
103
Dødfødsler far til ku
95
Dødfødsler far til kalv
90
Kalvingsvansker far til ku
97
Kalvingsvansker far til kalv
95
Kryssretning
110
Vipp
Hellende
Krysshøyde
113
Lav
Høy
Kroppsdybde
95
Grunn
Dyp