30293 VH Declan

Importert Bruksokse / Holstein

16
Last ned PDF
30293 VH Declan

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
107
Hastighet
117
Lynne
81
Fruktbarhet døtre
111
Andre sykdommer
119
Bein
110
Klauvhelse
112
Jur
105
Dødfødsler far til ku
105
Dødfødsler far til kalv
101
Kalvingsvansker far til ku
107
Kalvingsvansker far til kalv
105
Kryssretning
94
Vipp
Hellende
Krysshøyde
100
Lav
Høy
Kroppsdybde
93
Grunn
Dyp