30293 VH Declan

26
30293 VH Declan

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
116
Hastighet
113
Lynne
98
Fruktbarhet døtre
111
Andre sykdommer
108
Bein
116
Klauvhelse
118
Jur
108
Dødfødsler far til ku
107
Dødfødsler far til kalv
102
Kalvingsvansker far til ku
106
Kalvingsvansker far til kalv
107
Kryssretning
100
Vipp
Hellende
Krysshøyde
106
Lav
Høy
Kroppsdybde
97
Grunn
Dyp