30142 VH Cosmo

14
30142 VH Cosmo

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
104
Hastighet
112
Lynne
106
Fruktbarhet døtre
115
Andre sykdommer
110
Bein
93
Klauvhelse
119
Jur
104
Dødfødsler far til ku
107
Dødfødsler far til kalv
105
Kalvingsvansker far til ku
105
Kalvingsvansker far til kalv
107
Kryssretning
104
Vipp
Hellende
Krysshøyde
104
Lav
Høy
Kroppsdybde
104
Grunn
Dyp