30192 VH Chacca

16
30192 VH Chacca

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
103
Hastighet
87
Lynne
107
Fruktbarhet døtre
108
Andre sykdommer
109
Bein
99
Klauvhelse
113
Jur
104
Dødfødsler far til ku
106
Dødfødsler far til kalv
110
Kalvingsvansker far til ku
101
Kalvingsvansker far til kalv
111
Kryssretning
93
Vipp
Hellende
Krysshøyde
66
Lav
Høy
Kroppsdybde
79
Grunn
Dyp