30295 VH Brooklyn

Importert Bruksokse / Holstein

10
Last ned PDF
30295 VH Brooklyn

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
108
Hastighet
117
Lynne
108
Fruktbarhet døtre
98
Andre sykdommer
101
Bein
112
Klauvhelse
101
Jur
126
Dødfødsler far til ku
99
Dødfødsler far til kalv
93
Kalvingsvansker far til ku
103
Kalvingsvansker far til kalv
100
Kryssretning
113
Vipp
Hellende
Krysshøyde
119
Lav
Høy
Kroppsdybde
98
Grunn
Dyp