30186 VH Brook

23
30186 VH Brook

Produkter

Sterke egenskaper

Melk

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
127
Hastighet
91
Lynne
103
Fruktbarhet døtre
92
Andre sykdommer
102
Bein
103
Klauvhelse
99
Jur
107
Dødfødsler far til ku
106
Dødfødsler far til kalv
91
Kalvingsvansker far til ku
105
Kalvingsvansker far til kalv
105
Kryssretning
101
Vipp
Hellende
Krysshøyde
107
Lav
Høy
Kroppsdybde
112
Grunn
Dyp