30083 VH Bostrup

8
Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
105
Hastighet
94
Lynne
106
Fruktbarhet døtre
96
Andre sykdommer
106
Bein
92
Klauvhelse
106
Jur
105
Dødfødsler far til ku
108
Dødfødsler far til kalv
102
Kalvingsvansker far til ku
99
Kalvingsvansker far til kalv
97
Kryssretning
112
Vipp
Hellende
Krysshøyde
112
Lav
Høy
Kroppsdybde
109
Grunn
Dyp