30243 VH Booth

14
30243 VH Booth

Produkter

Sterke egenskaper

Melk

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
118
Hastighet
95
Lynne
115
Fruktbarhet døtre
96
Andre sykdommer
95
Bein
113
Klauvhelse
101
Jur
92
Dødfødsler far til ku
112
Dødfødsler far til kalv
90
Kalvingsvansker far til ku
110
Kalvingsvansker far til kalv
86
Kryssretning
106
Vipp
Hellende
Krysshøyde
95
Lav
Høy
Kroppsdybde
103
Grunn
Dyp