30087 VH Bisse

-6
Download PDF
Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
93
Hastighet
89
Lynne
86
Fruktbarhet døtre
87
Andre sykdommer
120
Bein
96
Klauvhelse
101
Jur
106
Dødfødsler far til ku
91
Dødfødsler far til kalv
96
Kalvingsvansker far til ku
102
Kalvingsvansker far til kalv
98
Kryssretning
91
Vipp
Hellende
Krysshøyde
101
Lav
Høy
Kroppsdybde
106
Grunn
Dyp