30074 VH Bismark

0
30074 VH Bismark

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
102
Hastighet
116
Lynne
101
Fruktbarhet døtre
74
Andre sykdommer
98
Bein
86
Klauvhelse
103
Jur
108
Dødfødsler far til ku
107
Dødfødsler far til kalv
97
Kalvingsvansker far til ku
97
Kalvingsvansker far til kalv
89
Kryssretning
110
Vipp
Hellende
Krysshøyde
116
Lav
Høy
Kroppsdybde
116
Grunn
Dyp