30262 VH Bahrain

32
30262 VH Bahrain

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
125
Hastighet
107
Lynne
103
Fruktbarhet døtre
107
Andre sykdommer
99
Bein
110
Klauvhelse
97
Jur
94
Dødfødsler far til ku
96
Dødfødsler far til kalv
99
Kalvingsvansker far til ku
96
Kalvingsvansker far til kalv
104
Kryssretning
84
Vipp
Hellende
Krysshøyde
88
Lav
Høy
Kroppsdybde
94
Grunn
Dyp