30252 VH Amazing

3
30252 VH Amazing

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
99
Hastighet
101
Lynne
86
Fruktbarhet døtre
102
Andre sykdommer
97
Bein
115
Klauvhelse
112
Jur
123
Dødfødsler far til ku
110
Dødfødsler far til kalv
94
Kalvingsvansker far til ku
118
Kalvingsvansker far til kalv
89
Kryssretning
109
Vipp
Hellende
Krysshøyde
121
Lav
Høy
Kroppsdybde
89
Grunn
Dyp