30040 V Exces

8
30040 V Exces

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
114
Hastighet
103
Lynne
107
Fruktbarhet døtre
88
Andre sykdommer
108
Bein
112
Jur
78
Kalvingsvansker far til ku
106
Kalvingsvansker far til kalv
104
Kryssretning
94
Vipp
Hellende
Krysshøyde
91
Lav
Høy
Kroppsdybde
107
Grunn
Dyp