30048 Riksmyren

-4
Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
109
Hastighet
95
Lynne
105
Fruktbarhet døtre
102
Andre sykdommer
99
Bein
99
Klauvhelse
74
Jur
75
Dødfødsler far til ku
90
Dødfødsler far til kalv
107
Kalvingsvansker far til ku
93
Kalvingsvansker far til kalv
106
Kryssretning
95
Vipp
Hellende
Krysshøyde
102
Lav
Høy
Kroppsdybde
111
Grunn
Dyp