33221 Morningview Ashlar-ET

-23
Download PDF
Mangler bilde

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
93
Hastighet
96
Lynne
96
Fruktbarhet døtre
82
Andre sykdommer
97
Bein
89
Klauvhelse
90
Jur
109
Dødfødsler far til ku
69
Dødfødsler far til kalv
86
Kalvingsvansker far til ku
80
Kalvingsvansker far til kalv
93
Kryssretning
107
Vipp
Hellende
Krysshøyde
100
Lav
Høy
Kroppsdybde
108
Grunn
Dyp