30026 Ligö

-4
30026 Ligö

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
103
Hastighet
102
Lynne
86
Fruktbarhet døtre
87
Andre sykdommer
84
Bein
99
Klauvhelse
86
Jur
93
Dødfødsler far til ku
97
Dødfødsler far til kalv
93
Kalvingsvansker far til ku
96
Kalvingsvansker far til kalv
94
Kryssretning
70
Vipp
Hellende
Krysshøyde
78
Lav
Høy
Kroppsdybde
95
Grunn
Dyp