30156 Kingpin

2
30156 Kingpin

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
103
Hastighet
98
Lynne
108
Fruktbarhet døtre
99
Andre sykdommer
92
Bein
104
Klauvhelse
103
Jur
130
Dødfødsler far til ku
104
Dødfødsler far til kalv
87
Kalvingsvansker far til ku
116
Kalvingsvansker far til kalv
88
Kryssretning
112
Vipp
Hellende
Krysshøyde
145
Lav
Høy
Kroppsdybde
121
Grunn
Dyp