30159 Fun Red

7
30159 Fun Red

Produkter

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
104
Hastighet
98
Lynne
104
Fruktbarhet døtre
98
Andre sykdommer
105
Bein
104
Klauvhelse
86
Jur
98
Dødfødsler far til ku
97
Dødfødsler far til kalv
103
Kalvingsvansker far til ku
105
Kalvingsvansker far til kalv
96
Kryssretning
110
Vipp
Hellende
Krysshøyde
96
Lav
Høy
Kroppsdybde
94
Grunn
Dyp