30057 D Skotte

-13
30057 D Skotte

Produkter

Sterke egenskaper

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
95
Hastighet
89
Lynne
107
Fruktbarhet døtre
88
Andre sykdommer
94
Bein
96
Klauvhelse
96
Jur
96
Dødfødsler far til ku
100
Dødfødsler far til kalv
98
Kalvingsvansker far til ku
95
Kalvingsvansker far til kalv
97
Kryssretning
109
Vipp
Hellende
Krysshøyde
103
Lav
Høy
Kroppsdybde
109
Grunn
Dyp