30043 D Onsild

-8
30043 D Onsild

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

Lynne

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
104
Hastighet
109
Lynne
133
Fruktbarhet døtre
91
Andre sykdommer
85
Bein
105
Klauvhelse
106
Jur
77
Dødfødsler far til ku
88
Dødfødsler far til kalv
106
Kalvingsvansker far til ku
94
Kalvingsvansker far til kalv
110
Kryssretning
123
Vipp
Hellende
Krysshøyde
81
Lav
Høy
Kroppsdybde
105
Grunn
Dyp