30045 D Olfert

-14
Mangler bilde

Produkter

Sterke egenskaper

Hastighet

60
70
80
90
100
110
120
130
140
Melk
98
Hastighet
122
Lynne
100
Fruktbarhet døtre
104
Andre sykdommer
91
Bein
81
Klauvhelse
101
Jur
82
Dødfødsler far til ku
102
Dødfødsler far til kalv
105
Kalvingsvansker far til ku
104
Kalvingsvansker far til kalv
108
Kryssretning
104
Vipp
Hellende
Krysshøyde
92
Lav
Høy
Kroppsdybde
114
Grunn
Dyp